អៃយ៉ា! CNN​ បង្ហាញ​កោះ​ដ៏​ស្រស​ស្អាត​ទាំង​៧​របស់​កម្ពុជា​ បន្ទាប់​ពី​​ចេញ​​ព័ត៌មាន​ខុស​ថា ​ប្រាសាទ​អង្គរ​ជា​របស់​ថៃ​មក

១) កោះរុង

២) កោះរុងសន្លឹម

៣) កោះតាកៀវ

៤) កោះតាង

-អាន​អត្ថបទ៖ “ទូរទស្សន៍​ CNN​​ផ្ញើ​លិខិត​សុំ​ទោស​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​រឿង​សរសេរ​ច្រឡំ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត​ជា​របស់​ប្រទេស​ថៃ

៥) កោះថ្មី

៦) កោះតាទាម

៧) កោះ​សង្សារ

avatar